xy

xy

środa, 5 kwietnia 2017

PERFIDNA WALKA MARKSIZMU KULTUROWEGO Z CYWILIZACJĄ ŁACIŃSKĄ - CZ. I

   

     §2.Do prowadzenia oceny wartości hodowlanej w zakresie oceny
            bydła, świń, owiec i kóz upoważnia się Instytut Zootechniki w Krakowie.
                            
       ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (nie mylić z wojskową  służbą informacyjną)   
                                                                       11.06.2002 r.
                 
    Perfidia funkcjonowania marksizmu kulturowego to jego powolne, długoterminowe, pozornie bezbolesne i często niezauważalne działanie. Postępuje jak najgorszy chwast, rak czy gangrena; psuje, rozkłada, degraduje i niszczy. Grunt i pożywkę przygotowują mu czerwone "elity" i bolszewickie autorytety.
                
    
 
                                                                                                                                                                                                                                               
Rewolucja w sowietach upadla więc zaraza nie zdążyła dotrzeć aż na zachód ( Cud nad Wisłą ), do zniszczenia cywilizacji łacińskiej i zniewolenia ludności wybrano inną drogę - marksizm kulturowy. W Niemczech powstała "Szkoła Frankfurcka" jednym z jej pomysłów było stworzenie ideologii działającej na zasadzie połączenia Marksa z Freudem, Ukazanie człowieka, jako zlep popędów (oddzielonych od duszy), człowieka represjonowanego psychologicznie przez cywilizacje.
        
Szkołę frankfurcką otwarto 22.06.1924 r., tworzyli ja ludzie widoczni na zdjęciu. Nie doszukuje się żadnego spisku, ale gdyby przytoczyć nazwiska ich wszystkich - wyszłaby niezła lista Schindlera. W1930 ;r dyr. zostaje Max Horkheimer, osoby najbardziej znaczące to: Fredrich Polloc, Jurgen Habermans, Theodor Adorno, Erich Fromm-(pionier wyzwolenia seksualnego oraz polityki gender), no i najważniejszy Herbert Marcuse. Tuż przed wybuchem wojny wszyscy opuścili Niemcy (wiadomo) a po jej zakończeniu wrócili (oprócz Marcuse), zostali zaproszeni przez kanclerza Adenauera w celu udzielenia pomocy przy denazyfikacji Niemiec. Najbardziej znamienne prace to: "Teoria krytyczna" (lata 30), "Eros i cywilizacja"(1955) - Herberta Marcuse oraz tegoż autora; fundamentalna  - "Tolerancja represywna"(1965). W marksizmie kulturowym jest odwieczny konflikt miedzy; uprzywilejowanymi / pokrzywdzonymi, oprawcami / represjonowanymi, tylko że oprawcami jest automatycznie większość, norma i standard - to nikczemność. Nie jesz mięsa, jesteś "trendy"- nie jesz w piątek jesteś ciemnogrodem. Bardziej poważnie; jeśli heteroseksualni są większością to, są oprawcami, propaguje się więc zboczeńców jako uciemiężonych. Idem z rasą i religią. Inny bardzo dobry przykład; Polacy w demokratycznych wyborach wybierają PiS, natychmiast jacyś bolszewiccy debile organizują KOD i przedstawiają się jako represjonowani. Dogadują się przy tym ze "staro zakonnymi " komuchami i ubolami. Tutaj jest sytuacja wyjątkowa gdyż marksizm kulturowy łączy się z tradycyjnym marksizmem bydlęcym, który jest prawie na wymarciu. Teraz jeszcze o tolerancji represywnej. Tolerancja represywna jest to po prostu nietolerowanie tych, którzy tolerują... cdn.




                                               "Strefa wolna od nienawiści"

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                 buteobuteo
                                                                

                                                  
                                                                  

                                                                                                           

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz