xy

xy

sobota, 11 marca 2017

ZAWOALOWANA TAJEMNICA KONSTRUKCJI UNII EUROPEJSKIEJ"Patrz na te domy obalone przez czas; ich                                                                     spustoszenie zaczęło się od jednej (...) rynny "                                                                                                                                Św.Ludwik z Granady 


       Unia Europejska i jej powstanie to bardzo obszerny temat, wiec zajmę się nim w kilku wejściach. Zaczynam wiec wstępnie o powstaniu tego niebezpiecznego tworu oraz kłamstw i niedomówień z tym związanych. Wprzódy w 1951r. na mocy traktatu paryskiego, powstała Europejska Wspólnoty Węgla i Stali. Następnym krokiem po długotrwałych negocjacjach (próby powołania Wspólnoty Politycznej oraz Militarnej zakończyły się fiaskiem) było podpisanie 1957 traktatów rzymskich i utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) następnym razem więcej  ciekawych szczegółów. Ci, którzy uważają EWG za stricte ekonomiczne przedsięwzięcie, są w błędzie. Nie chodziło tylko wspólny rynek, unię celną czy swobodę przepływu towarów i gotówki. W traktatach rzymskich napisano; o stworzeniu podstaw do coraz ściślejszego związku między narodami Europy, zapewnienie postępu gospodarczego i społecznego, poprzez usuwanie barier dzielących Europe, umacnianie pokoju i wolności oraz wezwanie innych narodów podzielających"europejskie" ideały o połączenie się w wysiłkach. Był to skrzętnie i misternie przygotowany przez Amerykanów plan, realizowany, przez Niemców, żydowskie i inne banki (jeśli takowe istnieją) oraz niemieckie kartele przemysłowe. W wyniku zimnej wojny Amerykanom zależało na silnej Europie na rubieżach bloku sowieckiego. Z drugiej strony chodziło o nadaniu Unii charakteru ekonomicznego a poprzez likwidacje suwerenności państw europejskich unikanie wewnętrznych, europejskich  problemów politycznych oraz konfliktów zbrojnych. W roku 1993 nazwę EWG zmieniono na Wspólnotę Europejską, a od 1 grudnia 2009 z wejściem w życie traktatu lizbońskiego, Wspólnota Europejska przepoczwarzyła się w Unię Europejską. Teraz UWAGA ! -wielka ściema. W 2003 odbyło się w Polsce referendum w sprawie przystąpienia Polski do UNII EUROPEJSKIEJ (przypominam UE istnieje od grudnia 2009 ). Polacy odpowiadali na następujące pytanie: "Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej ? Tak więc ludzie nie wiedząc i myśląc, że wstępują do wspólnoty (jako-takich) suwerennych państ zagłosowali  za wejściem do federalnej demokratyczno--komunistycznej Unii.          
               


    Przystąpienie do Unii wersja hard.

           
     
                         

      Przystąpienie do Unii wersja light.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  W następnych wpisach więcej o wcześniejszych pomysłach na zniewolenie Europy o nazistowskich korzeniach UE oraz o starej ferajnie -"ojcach założycielach" oraz roli Francji w europejskiej integracji.                                         
                                
                                                                                                                                                
                                                                                                  buteobuteo                                                                                                                                                                          


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz