xy

xy

wtorek, 16 maja 2017

MARKSIZM KULTUROWY NA PRZYKŁADZIE CZTERECH PANCERNYCH I PSA (nowa wersja)


" Było nas trzech                
W każdym z nas inna krew,       Ale jeden przyświecał  nam  cel          Za kilka lat mieć u stop cały świat..."
            Autobiografia

     By dowiedzieć się wszystkiego o marksizmie odsyłam do specjalisty  Krzysztofa Karonia.  www.historiasztuki.com.pl   lub 
https://www.youtube.com/watch?v=uF63OWKRTbc
    Ja w ramach moich możliwości zajmę się po trosze marksizmem  kulturowym i to na przykładzie "Czterech pancernych i psa". Tytułem  wprowadzenia trzeba nadmienić, iż upadek rewolucji w Rosji był porażką tzw. marksizmu klasycznego. Szanse na wywołanie rewolucji na zachodzie były równe zeru, gdyż klasie robotniczej "kapitalizm" po prostu się spodobał. Należało więc znaleźć inną metodę na wcielenie w życie idei marksistowskich. Dokonali tego: Georg Lukas, Antonio Gramsci a przede wszystkim, marksiści wywodzący się ze "Szkoły Frankfurckiej." Tym  razem przełożono aspekt ekonomiczny na aspekt kulturowy. Należało tylko zwrócić się do nowej nieświadomej klasy i wyzwolić ją z "dyscypliny moralnej", zająć się zagadnieniem: płci, orientacji seksualnej, rodziny, rasy, kultury i religii, podważać normy i standardy. Ustanowiono więc gloryfikacje dewiacji i genderyzmu, "uciskanych mniejszości" i anty-katolicyzmu. W powojennej Polsce, żyliśmy w strefie marksizmu stalinowskiego ale mimo to marksizm kulturowy zaczął  już docierać do kraju. Po "upadku komunizmu" nastąpiła prawdziwa ekspansja w kulturze, mediach, szkolnictwie i życiu codziennym. Na przykładzie " Czterech pancernych i psa" można to zrozumieć bardzo szybko. Przedstawię dwie wersje, klasyczną i wirtualną neo- marksistowską. Pierwszą wersję znają wszyscy, ale dla przypomnienia, nasi dzielni pancerni przemierzają Sowiety by za pomocą psa i Armii Czerwonej wyzwolić Ojczyznę. Przedstawiam  załogę czołgu Rudy: Janek Kos, Olgierd Jarosz, Gustlik Jeleń, Grigorij Saakashwili. W całym przedsięwzięciu brały też udział piękne dziewczyny: Lidka i Marusia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                      A teraz nowa wersja (wirtualna) "Czterech pancernych i psa", wersja w rytmie marksizmu kulturowego. Tutaj nowi pancerni wyruszają  swym czołgiem z Berlina do Polski. Rozwalając przydrożne kapliczki wiozą wolność i demokrację, wsparcie dla dewiantów i "feministek", kasę i nowy motor dla alimenciarza. Przedstawiam załogę i ich czołg.  

                     
                                                                                                                                                                OTO CZOŁG RÓŻA   103                                              
                                      
                                 
                                                    A TO NASI BOCHATEŻY
                             


                                                                                                                                                               
                     
 Dowódca Olgierd Jarosz                                    Janek Kos - zakaz prowadzenia
                                                                                                        czołgu na 2 lata
                                                                                             
                           

         
 
                                                                                                             
                         Grigorij Saakaszwilli -
                           mechanik precyzyjny
                             

  Gustlik Jelen - ładowniczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                   
                 


 Marusia Ogoniok-
zakochana w Janku                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                         Lidka - zakochana w
 Gregorim Saakashwilim


                                                                                                                                W przeciwieństwie do psa w wersji
klasycznej, tutaj występują suka -
 Senyszka

                                 
                                                                                                                                                             Za wspaniałym czołgiem sunęły tłumy z drezdeńskiego klubu " Wahl  Zeitung" i młodzieżowej organizacji pokojowo-demokratycznej Antifa. 
     
                                                       
                       
          A tymczasem w kraju .......                                             
          Była to krótka " lekcja" marksizmu kulturowego na podstawie:                                         "Czterech pancernych i psa" .                           
                                                     


                                                                                   buteobuteo

2 komentarze: